วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

หนังสือประชาคมเอเชียตะวันออก

หนังสือประชาคมเอเชียตะวันออก
ซื้อได้แล้วที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และ SE-ED Book Center (Coming Soon)